Read More
Phương Pháp Giáo Dục Sớm

26 cách làm con bớt cơn hờn dỗi ngay lập tức

Trẻ em thường nổi giận (hơn dỗi) vì chưa biết diễn tả và kiểm soát cảm xúc của mình. Một đứa trẻ không thể nói ra với bố mẹ mình rằng, con đang rất...

Read more