Read More
Phương Pháp Giáo Dục Sớm

Tôi không biết mình phải nói gì với con !!!

Tôi đã từng hỏi "mình phải nói gì với con !?" khi con đang có cảm xúc thái quá. Bạn có thể đã đọc và tiếp cận với rất nhiều phương pháp cũng như...

Read more

Read More
Phương Pháp Giáo Dục Sớm

26 cách làm con bớt cơn hờn dỗi ngay lập tức

Trẻ em thường nổi giận (hơn dỗi) vì chưa biết diễn tả và kiểm soát cảm xúc của mình. Một đứa trẻ không thể nói ra với bố mẹ mình rằng, con đang rất...

Read more